Marketing automation är ett ord som är på mångas läppar. Men trots det så är det mycket snack och liten verkstad, då det är få som faktiskt använder sig utav det. Marknadsföring är inte det enda som innefattar den stundande digitaliseringen, det innefattar även sälj. Det är därför otroligt viktigt att dessa två samspelar för att få ut den största nyttan av dess relation till varandra.

Historisk sett så har säljare ofta blivit uppsökta och kontaktade av kunder. Detta har ändrats då säljarna numera fungerar som en uppsökande verksamhet. För att slippa göra de där ibland svåra kalla första samtalen till kund så ligger istället fokuset i Inbound Marketing på att värma upp kunden genom att väcka intresse och successivt föra dem vidare mot avslut. Detta görs genom att vara relevant i förhållande till kundens behov och intresse, och framförallt handlar det om timingen!

För att lyckas med ovanstående har det kommit flertalet verktyg och tjänster för att ta vara på dessa möjligheter. Det finns produkter för kommunikation, marknadsföring och integrationsplattformar för att länka samman med ditt CRM för maximal effekt.

6 tips för att lyckas:


Tänk större, men låt inte lösningen bli för stor.
Köp inte på er onödigt stora lösningar med avancerade funktioner, detta kommer endast resultera i att ingen kommer använda sig utav det. Ett bra tips är att återanvända det som funkar bra inom verksamheten och lägg till det som behövs. Du kan göra mycket med ditt befintliga mejlsystem bland annat med koppling mot ditt CRM-system .

Jobba över gränserna
Få ut det bästa utav två världar genom att låta marknad och sälj arbeta som ett team mot en gemensam strategi.

Håll hög lägsta standard på datan
Dålig kvalité på kunddata bidrar till att det är väldigt svårt att få ett grepp om vart kunder och prospekter befinner sig i köpresan samt vad dem är intresserade utav. Därför är det viktigt att redan vid implementation av ett CRM och marketing automation-system att tvätta och sortera data efter vilken data som ska få följa med och vilken vilken som har gjort sitt.

För en hälsosam databas – använd regler!
Receptet för en framgångsrik kommunikation ligger i att ha korrekt data gällande kunder och kontakter. Detta innebär att informationen ska vara relevant för att uppnå den kommunikation som är intressant för kunden.
Det finns en del regler som kan behövas se över, tex. Ska kontakters telefonnummer vara obligatoriska, finns möjlighet att lägga in fritext eller används drop-down meny? Dessa regler har stor betydelse för hur kvalitén kommer se ut för data framöver.

Dela innehåll bit för bit
Content marketing är en stegvis och strategisk process. Istället för kortare kampanjer och projekt handlar det om att skapa och dela med sig utav innehåll under en längre tid med målet att kunderna ska ha samlat tillräckligt med information för att slutligen kontakta dig. Ett CRM-system utan intressant innehåll som är relevant och intresseväckande är dödsdömt. Det är därför mycket viktigt att ha en uppsjö med material som skapar värde för kunder och prospekter.

Planering
Att återanvända och i största mån sprida information är en vanlig strategi. För att kunna sätta detta i verket krävs en ordentlig plan för när var och hur informationen ska delas och publiceras. Utse en eller flera personer på avdelningen för att sköta detta.

Gratis Konsultation

Är du intresserad utav att lära dig mer om fördelarna med Marketing Automation och hur just er organisation kan använda er utav det tillsammans med CRM?
Kontakta oss för en gratis konsultation så berättar vi mer.