Så löser du din migrering i CRM

Så löser du din migrering i CRM

Som konsult har jag jobbat i ett flertal migreringsprojekt. En återkommande fråga från våra kunder är ”vad ska vi göra från vår sida?”. Vid en implementation av ett nytt CRM-system blir migrering av data nästan alltid ett viktigt moment och därför är det självklart...